วัฏจักรธาตุ

วัฏจักรธาตุ

มีส่งเสริม ถ่ายเท พิฆาต

พลัง 5 ธาตุแท้ ได้แก่ ไฟ ,ดิน ,ทอง ,น้ำ ,ไม้

วัฎจักรส่งเสริม

วัฎจักรถ่ายเท

วัฎจักรพิฆาต

” ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเชื่อมโยงกันเป็นพันพันปีมาแล้ว เรียกได้ว่าเป็น ‘สัจธรรม’ มีความทันสมัยและเป็นมงคล สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับ ฅน. ตัวเราได้ “

Comments are closed.