วงจรธาตุ

วงจรธาตุ

ได้แก่ น้ำ ,ไม้ ,ไฟ, ดิน, ทอง

คือ

. . . เป็นหลักวิชาพลัง 5 ธาตุแท้ . . .

ธาตุไฟ

เป็นพลังงาน
แบบ กระจาย

ธาตุดิน

เป็นพลังงาน
แบบ ศูนย์รวม

ธาตุทอง

เป็นพลังงาน
แบบ หมุนกลมทะลวง

ธาตุน้ำ

เป็นพลังงาน
แบบ ไหลลง

ธาตุไม้

เป็นพลังงาน
แบบ ขึ้นบน

Comments are closed.