พลังธาตุ

พลังธาตุ

ให้  : ชื่อเสียง ,เติบโต ,สว่าง ,กระจ่าง

ดี   : ประชาสัมพันธ์ ,การโฆษณา ,การตลาด

ให้  : มั่นคง ,มั่งคั่ง ,ความสัมพันธ์

ดี   : การพัฒนา ,เวลายาวยาว , นานนาน

ให้  : กำไรงาม ,ผลงาม ,การเก็บ ,โอกาส

ดี   : อำนาจ ,ความสามารถ ,การเงิน

ให้  : ความฉลาด ,ปัญญา ,การกระจาย ,การวางแผน

ดี   : การริเริ่ม ,การค้นคว้า ,การวิจัย ,การปรับปรุง ,ผู้จัดการ

ให้  : เติบโต ,เจริญรุ่งเรือง ,การเริ่ม

ดี   : การบริการ ,การสร้าง ,การผลิต ,สร้างสัมพันธ์

Comments are closed.