ธาตุทั้ง 5 บอกอะไรอีก ?

ธาตุไฟ

– ทิศใต้
– ตอนเที่ยง 12:00 น.
– ความเฉลียวฉลาด คิดสร้างสรรค์ดี โดดเด่น มีชื่อเสียง
– ความสว่างไสว

ธาตุดิน

– ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
– ตอนเช้า 01:00-05:00 น. และ ตอนบ่าย 13:00-17:00 น.
– ความมั่นคง ,จริงใจ ,เกิดสิ่งใหม่ และการพัก ,ชะลอ ,สงบ ,สัมพันธ์ดี
– แรงบันดาลใจ ,โอกาส และ การพัฒนา , การสร้างทีม

ธาตุทอง

– ทิศตะวันตก และ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
– ตอนเย็น 17:00-19:00 และ ตอนค่ำ 19:00–23:00 น.
– การเก็บ ,ร่ำรวย ,ความสุข และ อำนาจ ,ยศ ,ผู้นำ ,ผู้บริหาร ,สูงศักดิ์
– หาเงินเก่ง ,พลังแห่งความสนุกสนาน และ การวางแผน ,การกระจายงาน
(มุ่งเป้าหมาย ,ชัดเจน ,น่าสนใจ และ การพัฒนาสติปัญญา ผลลัพธ์ ,แรงบันดาลใจ ,กำไร ,การจัดการ)

ธาตุน้ำ

– ทิศเหนือ
– ตอนกลางคืน 23:00-01.00 น.
– ความฉลาดล้ำลึก ,มีปัญญา ,พักผ่อน ,สงบ
– สมาธิ ,จิตใจดี ,ใจผ่อนคลาย ,โรแมนติก
(สร้างสรรค์ ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง)

ธาตุไม้

– ทิศตะวันออก และทิศตัวออกเฉียงใต้
– ตอนเช้า 05:00-07:00 และ ตอนเช้า 09:00-11:00 น.
– ความผลิบาน , การเติบโต และ การเติบใหญ่ ,ความรุ่งเรือง ,ก้าวหน้า
(การแตกหน่ออ่อน และ คิดดี ,สิ่งดี ,แรงบันดาลใจ)
– ความปรารถนา ,พลัง ,สดใส ,เชื่อมั่น  กระตือรือร้น ,สัมพันธ์ดี
(การส่งเสริม ,การพัฒนาขึ้น ,มีความพยายาม ,มีประสิทธิภาพ)

Comments are closed.