ดูฮวงจุ้ย

อาจารย์หนึ่ง ชิฏิพัทธ์ เฮง เฮง ดี กับวิชาดูฮวงจุ้ย ดวงจีน 8ทิศ หยินหยาง
ดาว 9ยุค ปราญพลัง ๘ทิศ เหิรดาวเบญจธาตุ ดวงดิถี ๑๐ฟ้า ๑๒ดิน ๒๔มังกร
๖๔ข่วย ประสาน ฟ้า,มนุษย์,ดิน พลังแห่งกาลเวลา
อาจารย์หนึ่งเป็นผู้ปรับทิศฮวงจุ้ยมามากกว่า 10 ปี
เป็นที่ยอมรับจากนักธรุกิจชั้นนำให้ดูฮวงจุ้ย ดวงจีน เจ้าของกิจการ เปิดธุรกิจ
ร้านค้า ให้เฮง เฮง ดี รำรวยเงินทองและความสุข
ฮวงจุ้ย เฮง เฮง ดี
สู่กุญแจความสำเร็จสำหรับธุรกิจปลดล๊อกธุรกิจเปิดกิจการ 8ทิศ หยินหยาง ดาว
9ยุค ปราญพลัง ๘ทิศ เหิรดาวเบญจธาตุ หลังฟ้า พลังธรรมชาติแท้แท้ ลิขิตมนุษย์
ดวงจีน ดวงดิถี ๑๐ฟ้า ๑๒ดิน ๒๔มังกร ๖๔ข่วย ประสาน ฟ้า,มนุษย์,ดิน
พลังแห่งกาลเวลา น้ำ ใหญ่ มังกร ย่อมเกรียงไกร = "รู้ก็เฮง"
ฮวงจุ้ยดี เลี่ยงร้าย ร้าย รับมงคลดี ดี เปิด, รับ, ดึง, ถูกประตู ถูกทิศ ถูกคน ก็
เฮง ชัยภูมิภายนอก สิ่งแวดล้อม ชัยภูมิภายใน กระแสชี่ ตำแหน่ง.จุด ปราญพลัง
๘ทิศ ดิถีมนุษย์ ฤกษ์ยามสิริมงคล วัยจร๑๐ฟ้า๑๒ดิน ๕เบญจธาตุ ๔ขุนคลัง
๒๔มังกร ประสานรวม๑ เต่าดำ,มังกรเขียว,เสือขาว,หงษ์แดง ดวงชะตามนุษย์
ดิถี.ดวงจีน ชะตาแห่งฟ้า พลังธรรมชาติแท้ ๒๔ภูเขา ๔ขุนคลัง ๖๔มังกร ต้องเลี่ยง
ร้าย ร้าย ต้องรับ ดี ดี มงคล

color
http://tanghengdee.com/wp-content/themes/rayko/
http://tanghengdee.com/
#c1c1c1
style5
paged
Loading posts...
/home/www/virtual/theeverafter.co.th/tanghengdee_com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off